De kaarten geven een historisch overzicht, vanaf ongeveer 1770, van het gebied waar tegenwoordig de straat “Randstede” ligt.

Overzichtskaarten + Bron:
Boven:
Links: het gebied omstreeks 1770.*1
Midden: Het Randstede gebied omstreeks 1830.*2
Rechts: Het Randstede gebied omstreeks 1896.*3 
Onder:
Links: Het gebied rond 1965.*4 Het gebouw van de Randstede staat op de kaart. 
Midden: Hetzelfde gebied, tien jaar later.*5
Rechts: De meest recente afbeelding van het gebied 2018.*6

Bronnen:
*1 Kaart 72 onderste deel De Atlas van Beckeringh. https://www.beeldbankgroningen.nl
*2 Kaart 847 Kadasterkaart Scheemda E 1 (Koediep), 1832 (minuutplan) https://www.archieven.nl
*3 Kaart 1617 Kadasterkaart Scheemda E 1, 1896  (minuutplan). https://www.archieven.nl
*4 Kaart 7016 Kadasterkaart Scheemda E 1, ca 1966 (netteplan).https://www.archieven.nl
*Kaart 7017 Kadasterkaart Scheemda E 1, ca 1976 (netteplan).htts://www.archieven.nl
*6 satellietafbeelding Google Maps.