Historisch overzicht van het Randstedegebied

In januari 1958 kreeg de toenmalige gemeente Scheemda toestemming van het ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid om in Scheemda een “Internaat voor Sociaal Zwakken” te bouwen. In augustus 1958 volgde de aanbesteding. Op dinsdag 18 mei 1961 was de officiële opening van het complex aan de Gasthuislaan 1.

Het gebouw kostte in totaal meer dan één miljoen gulden en er konden tussen de 70 en 80 mannen worden opgenomen. Zij werden ondergebracht in drie- twee- en enkele eenpersoonskamers. De mannen moesten voor zover mogelijk hun eigen verpleging betalen van het geld dat zij zelf verdienden.
In 1976 werden er werkplaatsen gebouwd bij het internaat. In 1977 wordt er gepleit voor een nauwere samenwerking tussen De Randstede in Scheemda, De Grenshof in Bellingwolde, De Prof. van der Scheershof in Vlagtwedde en De Tille in Uithuizen. In De Randstede waren o.a. geen therapeutische hulpkrachten en de bewoners konden niet worden ondergebracht in kleinere wooneenheden van 8 tot 12 personen.
Vanaf 1983 veranderde de Randstede van een opvangcentrum voor psychiatrische patienten in een instelling voor beschermde woonvormen. Er werden op het terrein huizen gebouwd. Een blok huizen voor zes personen en een blok huizen voor 4 personen. ook het Internaat werd verbouwd tot eenpersoonskamers met zelfstandige kookgelegenheid. In 1990 fuseerden De Randstede in Scheemda, De Grenshof in Bellingwolde en De Tille in Uithuizen tot één stichting voor beschermd wonen.
Aan het eind van de jaren 90 van de vorige eeuw veranderde de functie van het gebouw “Randstede” van bestemming. Het gebouw bood onderdak aan o.a. Radio Scheemda, Drievers Dale,een huisartsenpraktijk. In 2003 besloot de gemeente Scheemda ook het terrein van de familie Naaijer aan te kopen. Acantus trad op als projectontwikkelaar en er werd besloten maximaal 70 woningen op het terrein te bouwen.